Dossiers

Deze website heeft als doel:
1. de publicatie van aanvullingen op de plaatsnamen Haneg(h)em en de Geneanet stamboom Van Haneg(h)em/Van Huyneg(h)em
2. het in dossiers noteren en structureren van losse gedachten over de plaatsnaam en de stamboom ("mijn nota's", puzzelstukjes, kladjes, onderhanden werk):
     - dossiers diverse personen
     - dossiers diverse onderwerpen
     - dossiers Judocus van Huynegem

Dossiers: schrijfstijl en denkproces

Groen zijn opgeloste bijzaken en Rood zijn cold cases. Ontbrekende nummers zijn onderdeel geworden van een ander dossier of als Blauw verhuisd naar het linker menu
Aan de schrijfstijl en leesbaarheid van de dossiers wordt géén aandacht besteed!!!
Op het moment dat je publiceert (schrijft), moet het denkproces zijn afgerond, zo leer je op school.
Een stamboom is echter nooit af. Het denkproces is daarom zoveel mogelijk apart gezet in de dossiers, dit is tenminste de manier van werken van deze website.
Met een "dossier" begint het uitschrijven van een genealogisch probleem.
Door het uitschrijven word je gedwongen de feiten op een rijtje te zetten. Zo ontstaan oplossingen en soms ook nieuwe gezichtspunten.
In het ideale geval ontwikkelt een dossier zich tot "bewijs".

Dossiers diverse personen
  0. Personen zonder papieren hebben wel bestaan, maar akten van geboorte/doop, huwelijk en overlijden ontbreken
  1. Isabella Meulmeester, echtgenote van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  2. Anna de Baermaecker, moeder van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
  3. Henrica Broens, schoonmoeder van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
  6. Joannes van Huynegem en Anna Dierickx, de eerste familie Van Huynegem in Buggenhout
11. Elisabeth van Huynegem, dochter van Judocus en Paulina Rons
13. Jurrien Plattenberg uit Aalten (Gelderland NL), schoonvader van Abraham van Hanegem, kleinzoon van Henricus van Huynegem
15. Andreas Meulemeester en Catharina Caesens in Watervliet, waar kwamen zij vandaan en waar gingen zij naar toe?
16. Francois van Praet uit Duinkerke, schoonvader van Jannis van Hanegem, een verre nazaat van Henricus van Huynegem
17. Jannis van Hanegem en Suzanne de Bruijne, emigranten uit Zuidzande
28. WELKE ELISABETH HUWDE MET SPANOGHE ZIE DOSSIER 09 16.07.20? 1 kind in 1759 p&m De Deken en Goossens
31. Afstamming Anna de Baermaecker is mogelijk een andere: Henk Barremaecker vs Jean-Marie Stevens; nagaan adhv de peters en meters
34. Wie was de vader van Magdalene Vanhaneghan?
38. Wie waren Jennie Van Hanegen en Barbara J Vanhanegen?
40. Huwelijk van Guillielmus de Valck en Elisabeth van Huynegem en de peters en meters van hun kinderen
41. Huwelijk van Arnoldus van den Bossche en Anna van Huynegem en de peters en meters van hun kinderen
42. Een onbekend kind gedoopt te Asse op 24.10.1669, Van Huynegem?
44. Hendrik van Hanegem Soldaat van Napoleon?
46. Lopende takken
47. Elisabeth Minet is getrouwd in november 1790 te Zuidzande
48. Welke Joanna van Huynegem huwde op 19.11.1746 te Ulriks-Kapelle met Gerardus Beeckmans? 1712 of 1725 UITZOEKEN
49. Veronderstelling Fernand: Adrianus (Merchtem-tak) en Engelbertus (Essene-tak) waren broers
50. Petrus (Merchtem-tak) en Adrianus (andere Merchtem-tak) waren geen broers
51. De eerste Van Haenegem (Maria Christina) na de middeleeuwen
52. De tijdlijn van de eerste twee generaties Van Hanegem
53. Anna Maria Meulmeester, schoonzuster van Henricus van Huynegem, de eerste Van Hanegem
54. Fred Heinrich, schoonvader van Maria Jannetje van Hanegem 1903-1996

1678
 huwelijksakte Judocus van Huynegem (1657) en Maria Fieremans (1637) op 21.08.1678 te Kobbegem
 onwaarschijnlijk leeftijdsverschil -20j, op basis van de gekende personen uit de stamboom
 was er misschien nóg een onbekende Judocus in het spel?

Dossiers diverse onderwerpen
  9. vervallen
10. vervallen
14. Schepenbank Asse, artikelen over de Van Huynegems
24. Papignies woonplaats van de familie De Hunenghien in 1275
25. Notities donderdag 16.07.20
26. Hof 't Reephout in de Vossestraat nabij de Waaienbergkouter te Asse-Krokegem, de eerstbekende bewoner was Laurentius van Huynegem uit de Mazenzele-tak
27. Vroege peterschappen die een verwantschap doen vermoeden tussen de takken Mazenzele en Asse
29. Hello World: Een kleine oefening in programmeren
35. Opsporing verzocht

1701
 Huwelijk Gaspar en Anna van Huynegem 14.06.1701 te Meldert OV
 Waar en wanneer is Anna van Huynegem geboren?
 Wie waren de getuigen Nicolas Lindhout en Jacobus de Kempeneer?

Dossiers Judocus van Huynegem
  4. Judocus van Huynegem was de eerste Van Huynegem in Kobbegem
  5. Judoca van Huynegem nauw verbonden met een onbekende Judocus van Huynegem
  7. Judocus van Huynegem dé pagina met de Grote Judocus van Huynegem Kerstpuzzel, inclusief schema's per tak
  8. vervallen
12. Barbara van Huynegem, in 1633 meter bij de doop van een zoon van Judocus
18. Elisabeth, moeder van Judoca van Huynegem
19. vervallen
20. vervallen
21. Waarvandaan kwam de eerste Judocus van Huynegem in Kobbegem?
22. vervallen
23. vervallen
30. Judocus van Huynegem aan het begin van de Asse-tak "Rons", met verwijzingen naar dossiers 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32 en samenvattende matrix
32. Een merkwaardige doopakte uit 1680 te Kobbegem, met Judocus, Judocus, Judocus en Josina van Huynegem
33. vervallen
36. Wie waren de doopgetuigen van Gaspar van Huynegem en met welke Anna van Huynegem trouwde hij in Meldert (OV)?
37. Geen Judocus van Huynegem uit Essene
39. Joannes van Huynegem getuige in 1688
43. Henricus van Huynegem peter bij doop kind van Engelbertus Raes en Martina de Becker te Asse in 1670
45. Veronderstelling: Judocus uit de Asse-tak?

www.huinegem.be