Dossiers

Een "dossier" is het uitschrijven van een genealogisch probleem
Door het uitschrijven word je gedwongen de feiten op een rijtje te zetten en tevens ontstaan zo nieuwe gezichtspunten.
In het ideale geval ontwikkelt een dossier zich tot "bewijs".

Home