G of GH

Van Haneg(h)em: Wie met een G en wie met GH ?
De aantallen Van Hanegem (89) en Van Haneghem (70) ontlopen elkaar niet veel.
Met een G zijn drie van de vier hoofdtakken uit 1800 (Jannis, Abraham en Pieter). De kinderen van hoofdtak Hendrik zijn met een GH.

Uitzonderingen op de GH
1. Twee van Hendrik's kinderen uit zijn tweede huwelijk met Pieternella van Hoeve werden ingeschreven met een G: Pieter (1840) en Hendrik (1842).
    Pieter is in 1840 te IJzendijke geboren als Van Hanegem, op zijn grafsteen te Palmyra USA staat Van Haneghem, zijn kleinkinderen noemen Van Haneghan.

 Pieter 1840-1921 (Link naar foto Sandra Verbridge op Myheritage

2. De eerste drie kinderen van Abraham van Haneghem (1847) en Neeltje Blaakman werden tussen 1870 en 1879 als Van Hanegem ingeschreven: Henderik, Izaak en Pieternella.
    De nazaten van Henderik (1870-1944) bleven met een G, de nazaten van Izaak kregen terug een GH.

In Breskens komen de verschillende takken naast elkaar voor.
Bij de vermelding in de Geneanet-stamboom is de spelling in de geboorte-akte bepalend, dus genoemde Pieter is met G.

-ingaheim => -ghem => -gem
De oudste middeleeuwse vorm van de plusminus 800 gem-plaatsnamen is -ingaheim, "huis van ...". In Vlaanderen werd dat verbasterd tot -ghem en nog later tot -gem.
De Van Huynegems in Asse en omstreken staan in de RK latijnse parochieregisters (periode 1600-1800) altijd met een G, nooit met GH.
In 1797 werd in Vlaanderen de Burgerlijke stand ingevoerd, In 1804 werd in Nederland de Spelling Siegebeek ingevoerd.
In Nederland kwam de Burgerlijke Stand pas in 1811, in de nieuwe spelling. Dit verklaart dat de spelling van Belgische en Nederlandse achternamen zo verschillend is.

Retour: -gem => -ghem
De moderne spelling Siegebeek gold in België als "Hollands" en "protestants". Dat was zeker het geval na 1830, het jaar van de Belgische Revolutie.
De (franstalige) Burgerlijke Stand begon de oude vormen te gebruiken, ook in gevallen waar die al vele jaren daarvoor afgeschaft waren.
Ook op de Burgerlijke Stand van de kersverse Nederlandse grensplaats IJzendijke wijzigde men de G in een hypercorrecte GH.
De kinderen van Hendrik (1797) en Elisabeth de Keuning zijn in IJzendijke resp. Groede ingeschreven als Van Haneghem. Johannes was op 28 januari 1831 de eerste.

Van Huynegem, varianten en aantallen
Tot 1800, in de parochieregisters is het simpelweg Van Huynegem.
Na 1830, in de franstalige Belgische Burgerlijke Stand werden dat de volgende varianten (aantallen in 2008):
Van Huynegem 110
Vanhuynegem 26
Van Huyneghem 14
Vanhuyneghem 8

Daarnaast zie je in oude teksten teksten soms een ij in plaats van y.
De ij lijkt vooral ontstaan onder hollandse invloed; de gh en het weglaten van de spatie zijn franse invloeden van na 1830.

USA
In de USA is het Van Haneghan, afgezien van enkele lokale varianten Van Hanegen en Van Hanehem.

boom

Home