De familienaam Van Hanegem komt van de Huinegem te Asse in Vlaams-Brabant

oudgasthuis
In Asse (Vlaams-Brabant) is de Huinegem de bron van de familienamen Van Hanegem en Van Huynegem
De familienaam Van Hanegem is een verbastering van de familienaam Van Huynegem
Op 3 october 1722 werd te Asse Henricus van Huynegem gedoopt. Hij overleed in 1775 te Brugge als Henricus van Haenegem
Dit is het verslag van een speurtocht naar de plaats Hanegem. Het is tevens een toelichting op de stamboom op Geneanet

Huinegem
De plaatsnaam Hunenghem werd voor het eerst vermeld in 1192 maar de plaats moet toen al vele eeuwen hebben bestaan
Een naam eindigend op -gem is een plaatsnaam, een toponiem, meer bepaald een Frankisch antroponiem uit de 6e tot de 10e eeuw
Oorspronkelijke vorm [persoonsnaam] + [inga] + [heim]. Vrij vertaald: Huis van ...
In Vlaanderen zijn circa 800 dergelijke toponiemen in de vorm van namen van straten, gehuchten, dorpen en enkele steden.
De huidige lokatie van Hunenghem is cultureel centrum het Oud Gasthuis in de Huinegem straat te Asse

Van Huynegem
De familienaam Van Huynegem komt al meer dan 750 jaar voor bij Asse, in de streek tussen Aalst en Brussel
Egidius van Hunenghem was er in 1267 de eerste bekende naamdrager. Vanaf 1610 staat de familie in de parochieregisters
De familienaam vindt haar herkomst in de plaatsnaam Huinegem, oorspronkelijk Hunenghem, eveneens te Asse
In het typische dialect van Asse werd de ui uitgesproken als aeij:   "Van Aeijnegem"

Henricus van Huynegem
Henricus van Huynegem werd in 1722 geboren te Asse, verhuisde naar Sluis en overleed in 1775 als Henricus van Haenegem
Zijn overlijdensakte is in december 2017 gevonden. Het is de onvermoede missing link tussen Hanegem en Huynegem

Eerste generatie: Van Anegem
De eerste twee generaties "Van Anegem" zijn vermeld in het parochieregister van de stad Sluis in Vlaanderen
In 1759 werd de familienaam Van Haenegem voor het eerst opgeschreven, in Sluis, bij de doop van Maria Christina
Later (1764) woonde het gezin van de eerste generatie in het retranchement Cadsandria, bij Sluis.

Tweede generatie: Van Hanegem
In 1795 begon de Franse tijd. Het was een periode van grote veranderingen, ook van plaatsnamen en familienamen
Het gezin van de tweede generatie woonde in de commune de Retranchement, département de l'Escaut (Scheldedepartement)
De Burgerlijke Stand registreerde de in 1765 RK gedoopte Andreas Hubertus van Anegem officieel als Hendrik van Hanegem
Hij was de 2e generatie. In 1811 was hij herbergier aan de oever van de zeearm 't Zwin en ontving daar zijn gasten

Derde generatie: Van Haneghem
Op 28 januari 1831 werd in IJzendijke de eerste Van Haneghem geboren: Johannes, zoon van Hendrik en Elisabeth de Keuning

De familie van Haneg(h)em is een familie van arme landarbeiders, schilders en vissermans (www.huinegem.be)