Hunenghien, bij Œudeghien

Er is een plaatsnaam Haneghem geweest nabij Œudeghien in Henegouwen, met vermeldingen in 1567 en 1799.
Deze plaatsnaam Haneghem (Hunenghien) heeft niets te maken met de familienaam Van Haneghem.
Het is één van de tientallen klinkt-als plaatsnamen, zoals Honegem, Gonnehem, Adegem, Oenegem, Onegem e.d.m.
De plaats staat niet op de historische Villaret-kaart van 1745-1748 (www.geopunt.be).
Hane vinden we verklaard op pagina 397 in "De Nederlandsche geslachtsnamen, in oorsprong, geschiedenis en beteekenis" (1885) van Johan Winkler.

Lokatie
Haneghem (Hunenghien) lag in het noorden van de provincie Henegouwen, net over de huidige taalgrens, bij de dorpen Papignies (Papegem), Wannebecq en Œudeghien.
- Jan Lindemans noemt in zijn boek "Toponymie van Asse" Hunenghien bij Papignies als homoniem (gelijkklinkend) van Hunenghem bij Asse
- de roodgele diagonalen van het wapen “Haneghem” in een wapenboek uit 1567 verwijzen naar Henegouwen (Huis van Avesnes)
- de geboorteplaats “Haeneghem” van valsemunter Joannes Quequin, opgepakt op 3 februari 1799 in Brugge, was officieel Œudeghien (Jemappe/Henegouwen) [bron:arch.be]
- Hunenghien staat in een Duits boek "Die fränkische Landnahme in Frankreich und den Niederlanden und die Bildung der westlichen Sprachgrenze" uit 1937:

wustung

papegem

- "Pethengien 1276 & Hunenghien 1276" (Belgium. Commission Royale de toponymie & dialectologie, 1940, Bulletin: Handelingen, Volumes 14-15)
   Pethengien is mogelijk het huidige Petignies, noordelijk van Papignies in de Rue Pierre Fontaine
   De precieze locatie van Hunenghien is onbekend

1276

quequin

Familienaam Henneghien
Mogeijk is er een verband met de familienaam Henneghien.
Vooral in de omgeving van Frasnes-lez-Buissenal komt de familienaam Henneghien reeds in 1600 veelvuldig voor [bron: geneanet.org]
Johan Viroux meldt op zijn familienamen-website bij Henneghien:
- Peut-être var. de Hennequin, par attraction de Enghien? (Jean Germain, Jules Herbillon, Dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles, éd. Racine, 2007)
- Proven. Enghien. Loc ( EV, Eugene Vroonen (Eugène Vroonen, Dictionnaire étymologique des noms de famille de Belgique II, éd. Dessart, s.d.)

henneghien
 
 

Home