Verbasteringen naar Haneg(h)em

1. Voetballer Chris van Huynegem
    Voetballer Chris van Huynegem speelde in de jaren '80 bij Sparta Buggenhout, hemelsbreed 10 km van Asse. Zijn ui zal als een aa geklonken hebben.
    Toen hij nog bij de Knapen speelde, werd hij in de sportpagina's van de krant De Voorpost soms vernoemd als Chris van Haneghem:
    Op 29.02.1980, 07.03.1980, 14.03.1980, 04.04.1980

2. Gesneuveld in 1698: Angelus Anegem
    Angelus Aneghem is 22 december 1698 op 25-jarige leeftijd gesneuveld te Oudenaarde. Mogelijk was dit een Van Huynegem.

3. Op pagina 110: Joos en Peeter van Aunegem: Judocus (1709) en Petrus (1696) van Huynegem, zonen van Joannis en Anna de Cuyper, Ternat.

4. Een plaats Hunenghien te Œudeghien (prov. Henegouwen) is vermoedelijk verbasterd tot Haneghem:
    - in 1799 is te Brugge van een valsemunter genoteerd "geboortig van Haeneghem in Jemappe"
    - Jemappe is de oude benaming voor de huidige provincie Henegouwen
    - feitelijk blijkt hij te zijn geboren in de gemeente Œudeghien in noord-Henegouwen, zo blijkt nu uit genealogische dossiers
    - in buurdorp Papignies kwam in 1275 een familienaam "De Hunenghien" voor (bron: Staten van Goed boek Vieil Rentier d'Audenarde, p295-303)
    - de roodgele diagonalen van het wapen “Haneghem” in een wapenboek uit 1567 verwijzen mogelijk naar het Huis van Avesnes te Henegouwen

zonder kleurtjes

5. Van ui naar aa in Gent: geboorte Jacoba van Haneghem 01.09.1652 en huwelijk Antonius van Haneghem 23.04.1664
    Het betreft mogelijk Van Huyneghems uit Asse óf Van Haneghems ("Hunenghien") uit de omgeving van Œudeghien.
    Tot naamdragers in de Burgerlijke stand heeft het niet geleid.

gent

gent

6. Van ui naar aa in Halle: Francois Vanhaemeghem
    In het huwelijksregister van Halle (Vlaams Brabant) staat op 23 december 1868 een "Francois Vanhameghem" als getuige bij een huwelijk.
    Het betrof hier Franciscus van Huynegem:

halle

halle

 Franciscus van Huynegem, getuige bij een huwelijk te Halle: de akte en de vermelding in arch.be 

7. Van ui naar aa in Schaerbeeck: Jean Baptiste van Haneghem
    In het huwelijksregister van Schaerbeeck (Brussels Brabant) staat op 23 juni 1883 een "Jean Baptiste Van Haneghem" als getuige bij een huwelijk.
    Het betrof hier zeer waarschijnlijk een nog onbekende Jean Baptiste van Huynegem.
    De Van Huynegems uit die periode zijn namelijk nog niet allemaal in beeld en een Jean Baptiste van Haneghem heeft met zekerheid nooit bestaan.

Jean Baptiste van Haeneghem

 Jean Baptiste van Haneghem, getuige bij een huwelijk te Schaerbeeck 

Home