Bewijs: Verwisseling Henricus 1642

   In januari 1642 zijn in één week tijd twee personen geboren met de naam Henricus van Huynegem, de een in Asse, de ander in het buurdorp Mazenzele.
   Die uit Asse is later verhuisd naar Mazenzele. Die uit Mazenzele heeft de omgekeerde verhuisbeweging gemaakt.
   De ontdekking van deze verhuizing heeft ingrijpende gevolgen voor enkele stambomen.
   De Van Hanegems blijken uit de Asse-tak te komen in plaats van zoals eerder gedacht de Mazenzele-tak.

Henricus van Huynegem 1642
In het papieren Repertorium van Mazenzele uit 1993 zijn twee naamgenoten Henricus van Huynegem uit 1642 verwisseld.
Het heeft gevolgen voor enkele stambomen op internet. Na correctie blijkt:
- Henricus van Huynegem (1722-1775), en daarmee de familie Van Hanegem, blijkt te plaatsen in de Asse-tak Van Huynegem
- Petronella Esselens (1677-1732) was gehuwd met Guilielmus van Huynegem (1666-1744) uit de Mazenzele-tak in plaats van Guilielmus 1677-1757 uit de Asse-tak.

repertorium
 Alfabetisch repertorium van de families te Mazenzele tussen 1604 en 1890, Robert Verstraeten, Baardegem, 1993 
 Dit papieren boek maakte de oude parochieregisters van Mazenzele voor leken toegankelijk 
 Exemplaar van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Oostende 

In 1642 geboren: twee naamgenoten Henricus van Huynegem, verwisseld in stambomen
In Asse en buurdorp Mazenzele waren tegelijkertijd twee takken Van Huynegem.

   In januari 1642 zijn in één week tijd twee personen geboren met de naam Henricus van Huynegem, de een in Asse, de ander in Mazenzele.
   Die uit Asse is later verhuisd naar Mazenzele. Die uit Mazenzele heeft de omgekeerde verhuisbeweging gemaakt.

Beiden hadden een zoon Guilielmus (1677 resp. 1666).
Beide zoons Guilielmus hadden elk weer een zoon Henricus, van wie er later eentje verhuisde naar Sluis.
Daarnaast was er te Asse in 1680 nóg een Guilielmus geboren, neef van die uit 1677.

In het papieren Repertorium van Mazenzele (1993) en sommige internet-stambomen zijn de namen verwisseld. Niet verwonderlijk, gezien de vele naamgenoten.
Bij het invoeren in Geneanet kwam de software met een melding: bigamie! Michel Couturier (geneanet) kwam al snel met de oplossing:
de twee Henricussen verwisselen!
Hieronder staan de juiste afstammingslijnen, gebaseerd op de woonplaatsen en de akten van geboorte, huwelijk en overlijden.
Het wordt bevestigd door de plaatsen van de akten en de namen van peters en meters van hun kinderen, die zijn immers een belangrijke indicatie voor de afstamming van hun ouders

De Asse tak
A0. Joannes van Huynegem
A1. Judocus van Huynegem (1606-1672) uit Asse, gehuwd met Anna de Greef (Greve).
A2. Henricus, geboren 12.01.1642 te Asse, tussen 1674 en 1677 verhuisd naar Mazenzele en daar 14.01.1716 overleden.
       Hij is gehuwd 23.01.1668 met Margareta Raes en na haar overlijden (01.01.1702) op 06.05.1702 met Barbara Vermeeren.
       Zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden tonen dat aan. Zie hieronder bij "Het spoor terug gevolgd: Henricus van Huynegem 1642-1713".
A3. Guilielmus, geboren te Mazenzele 03.10.1677 en later verhuisd naar Asse, en daar 01.07.1757 overleden.
       Hij is gehuwd te Asse 16.07.1712 met Anna de Baermaecker. Eén van de kinderen was de latere Henricus van Haenegem.
       Zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden tonen dat aan. Zie hieronder bij "Het spoor terug gevolgd: Guilielmus van Huynegem 1677-1757".

De Mazenzele tak
M1. Laurentius van Huynegem (ovl. 1680) uit Mazenzele, gehuwd met Elisabeth Buggenhout.
M2. Henricus, geboren 06.01.1642 te Mazenzele, tussen 1665 en 1666 verhuisd naar Asse en daar 25.11.1730 overleden. Hij was een zoon van Laurentius.
        Hij is gehuwd 22.11.1664 te Opwijk met Elisabeth Hofmans en na haar overlijden (09.06.1668) op 16.07.1669 te Merchtem met Joanna van Nieuwenhove.
M3. Guilielmus, geboren te Asse 24.06.1666 en daar 15.12.1744 overleden.
        Hij is gehuwd te Mazenzele 03.12.1711 met Petronella Esselens.

Het spoor terug gevolgd: Henricus van Haenegem 1722-1775
Eind 2017 duikt de overlijdensakte van nummer 5 Henricus op, hij is in 1775 overleden in het Sint Jans hospitaal te Brugge.
De akte vermeldt de namen van zijn ouders en zijn geboorteplaats Asse.

1775

De geboorteakte van Henricus op 03.11.1722 verwijst naar zijn ouders Guillielmus (1677-1757) en Anna de Baermaecker.
Peter is Henricus de Baermaecker, de jongste broer van zijn moeder.
Meter is Barbara de Baermaecker, de echtgenote van zijn oom Michael van Huynegem.

1722

Het spoor terug gevolgd: Guilielmus van Huynegem 1677-1757
De huwelijksakte van Guillielmus en Anna de Baermaecker op 16.07.1712 vermeldt als getuigen Joannes de Baerdemaecker en Henricus van Huynegem.
Joannes de Baerdemacker was de vader van Anna.
Henricus van Huynegem was de vader van Guillielmus.

1712

Uit de overlijdensakte op 01.07.1757 van nummer 4 Guillielmus halen we zijn leeftijd 80 en daarmee zijn geboortejaar 1677.
De vermelding van de naam van zijn echtgenote bewijst tevens dat deze Guillielmus niet was getrouwd met Petronella Esselens, anders dan sommige internetstambomen beweren.
De combinatie Guillielmus 1677 met Petronella Esselens komt waarschijnlijk uit het papieren Alfabetisch Repertorium van de Families te Mazenzele (R. Verstraeten, 1993).

1757

Op 03 october 1677 is in Mazenzele geboren Guillielmus, zoon van Henricus van Huynegem en Margaretha Raes.
In de geboorteakte staat Margaretha de Raes; In de Geneanet stamboom van Joseph Leflot (tolfel) zie je dat die "de" zelfs gebruikelijk was
Guillielmus van Huynegem, op 19 februari 1648 te Asse geboren, was zijn vader's broer
Paulina Plas was zijn tante, de echtgenote van zijn moeder's stiefbroer Stephanus Raes
De derde naam is Joanna Van Nieuwenhove, plaatsvervangend getuige. Zij was getrouwd met Petrus Van Huynegem, broer van Guilielmus.

1677

Het spoor terug gevolgd: Henricus van Huynegem 1642-1716
Henricus van Huynegem en Margaretha Raes zijn op 23 januari 1868 gehuwd te Asse (Bron: FS p392 van 519).
In Asse waren meerdere personen met de naam Henricus van Huynegem. De getuigen in de huwelijksakte:
Judocus van Huynegem, de vader van Henricus.
Tweede getuige lijkt Margareta Raes te zijn, een zuster van haar vader. Margareta's moeder, Margareta van den Driessche, was al omstreeks 1647 overleden (niet in Asse).

1668

De afstamming van Henricus heeft op internet aanleiding gegeven tot meerdere interpretaties.
Het is inmiddels wel duidelijk: Judocus van Huynegem en Anna de Greef waren zijn ouders.
De naam van de huwelijksgetuige Judocus van Huynegem en de namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen dit!
Namen van peters en meters van hun kinderen zijn er in grote getale. Dankzij de geboorteklapper van Asse zijn de meeste namen leesbaar geworden.

De namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen de afstamming van hun ouders Henricus van Huynegem en Margaretha Raes.
Drie namen zijn onderstreept: Laurentius de Greef, Egidius van Huynegem, Cecilia de Greve.
Zij bevestigen: Henricus van Huynegem (Asse 12.01.1642) was een zoon van Judocus van Huynegem en Anna de Greef
Het betekent ook: Henricus van Huynegem (Mazenzele 06.01.1642) was een zoon van Laurentius van Huynegem en Elisabeth Buggenhout

Judocus 17.02.1668:
Judocus van Huynegem is peter. Hij was de vader van de vader Henricus.
Anna de Smedt is meter. Wie was Anna de Smedt? Zij was vermoedelijk een aangetrouwde tante van Henricus.
Dan zou ze de echtgenote moeten zijn geweest van Joannes van Huynegem (1613-????) of Angelus (de) Raes.

1668

Anna 09.03.1670:
Laurentius de Greef is peter. Laurentius was een jongere broer van Henricus's moeder Anna de Greef.
Anna Raes is meter. Anna Raes was de jongste zuster van Margaretha Raes.

1670

Michael 22.12.1671:
Peter en meter zijn Michael Raes en Judoca Raes, een broer en zus van zijn moeder Margaretha.

1677

Egidius 20.05.1674:
Peter is Egidius de Mey, de man van Maria Raes, jongere zuster van Margareta.
Meter was Martina de Becker (bron: klapper geboorten Asse). Zij was getrouwd met Engelbertus Raes, een broer van Margaretha.
Henricus van Huynegem was op 05.06.1670 peter van hun zoon Henricus Raes.
Engelbertus was zeer waarschijnlijk de Ingel (Angelus) (De) Raes, die Joseph Leflot vermeldt in zijn Geneanet stamboom.
Hij is in Mazenzele geboren in een periode waarvan geen geboorteakten bewaard zijn gebleven. Van zijn kinderen zijn ze er wel.

1677

Guilielmus 03.10.1677 Mazenzele:
Deze hebben we al gezien.
Guillielmus van Huynegem, op 19 februari 1648 te Asse geboren, was zijn vader's broer.
Paulina Plas was zijn tante, de echtgenote van zijn moeder's stiefbroer Stephanus Raes.
De derde naam is Joanna Van Nieuwenhove, plaatsvervangend getuige. Anna van Nieuenhove was getrouwd met Petrus Van Huynegem, broer van Guilielmus.

1677

Egidius 13.06.1680: Mazenzele
Peter: Egidius van Huynegem, de oudere broer van Henricus. (NB in de tak van de andere Henricus komt geen Egidius voor)
Meter: Egidia de Backer, gehuwd met Michael Raes, de oudste broer van Margaretha.

1680

Stephanus 08.03.1683: Mazenzele
Peter: Stephanus Raes, de oudste stiefbroer van Margaretha, zoon van Anna Verdoodt.
Meter: Egidia de Backer, gehuwd met Michael Raes, de oudste broer van Margaretha.
Op de laatste regel staat: nomine ("in plaats van") Cecilia de Greve, dus een plaatsvervangend getuige.
Cecilia was een jongere zus van zijn grootmoeder Anna de Greef. Cecilia was in 1683 49 jaar oud.

1683

Op 12 januari 1642 is in Asse gedoopt Henricus, zoon van Judocus van Huynegem en Anna de Greef
In de klapper van Asse staan als peter en meter vermeld: Henricus Smyet (zoon van Henricus) en Maria van den Bossche
Maria van den Bossche was de moeder van Anna de Greef
De naam Henricus Smyet is een onbekende naam en het is ook de vraag of de klapper op dit punt een juiste weergave is van de akte.
Mogelijk is er een relatie met de al even onbekende eerder genoemde Anna de Smedt.

Er zou evengoed Huijnegem kunnen staan. Henricus zoon van Henricus is wel opvallend in deze akte.

1642

Margaretha Raes overleden te Mazenzele op 1 januari 1702
Margaretha Raes overleden als echtgenote van Henricus van Huijnegem.

1702

Henricus van Huynegem overleden te Mazenzele op 14 januari 1716.
Henricus van Huynegem is vrijwel zeker overleden te Mazenzele op 14 januari 1716.
Hij is tussen 1674 en 1677 verhuisd van Asse naar Mazenzele, te oordelen uit de geboorteplaatsen van zijn kinderen.
Dan is het aannemelijk dat hij ook in Mazenzele is overleden.

Er was gelijktijdig nóg een Henricus van Huynegem, geboren 8 januari 1642 te Mazenzele.
Deze heeft tussen 1665 en 1666 de omgekeerde verhuisbeweging gemaakt en is vermoedelijk in Asse overleden op 25 november 1730.

1716

Ook bij de Mazenzele-tak is een dergelijk onderzoek gedaan (akten niet afgebeeld)
Uit de doopakte van Hendrik van Huynegem op 06.01.1642 te Mazenzele blijkt dat hij een zoon was van Laurentius en Elisabeth Buggenhout.
Uit de huwelijksakte, op 22.11. 1664 te Opwijk, tussen Hendricus van Huynegem en Elisabeth Hofmans, blijkt nog niet wélke Henricus her trouwt.
Op 08.02.1665 te Mazenzele: doop 1e kind Elisabeth, Elisabeth Buggenhoudt als meter is wél een duidelijk bewijs.
Op 26.06.1666 te Asse: doop 2e kind Guilielmus, de peter is Laurentius nominé Guilielmus van Huynegem, nóg een duidelijk bewijs
Op 02.02.1668 te Asse: doop 3e kind Laurentius, de peter is Laurentius van Huynegem, alweer een duidelijk bewijs.

Bronnen
- digitale correspondentie op Geneanet met Michel Couturier (verwisseling Henricus 1642) en Marie Rose Borms (namen van peters en meters)
- Koninklijke Heemkundige kring Ascania te Asse (Jaak Ockeley, Albert Vanderslagmolen, Flor Desmedt en Frans Claes SJ)
- de digitale "klappers" (indexen) van Asse, Mazenzele. Ook omliggende plaatsen, gedigitaliseerd door Luc Annaert.
- diverse Geneanet stambomen, met name die van Michel Couturier, maar ook Marie Rose Borms, Hans de Bisschop, en vele anderen
- het papieren Genealogisch Repertorium Mazenzele van R. Verstraeten (1993)
- gescande akten op arch.be, familysearch.org
Alle gegevens zijn gecheckt met de akten en de namen van getuigen, peters en meters

www.huinegem.be